Pages

Wednesday, December 14, 2011

苦瓜 + 鐘無豔 = 我哭了

苦瓜[陈奕迅] + 鐘無豔[謝安琪] = 我哭了[張學友]

...
大概今生有些事 是提早都不可以 明白其妙處
...
被你一貫的讚許 卻不配愛下去
在你悲傷一刻必須解慰找到我樂趣
我甘於當副車 也是快樂著唏噓
彼此這麼了解 難怪註定似兄妹一對
...
是誰人在暗示 事前強烈暗示 二人大概出了事
是誰人誤了事 事前從未注視 未曾問你的意思
...
我自信 仍不遲 想告解 我心意 方法只有一個 都要一試未算易
...
我痛恨成熟到 不要你望著我流淚 但漂亮笑下去 彷彿冬天飲雪水
...
珍惜淡定的心境 苦過後更加清
萬般過去亦無味但有領會留下
...
到大悟大徹將一切都昇華 這一秒坐擁晚霞 
我共你覺得苦也不太差

1 comment: